• BUILD
  • A BETTER
  • TOMORROW
BUILD A BETTER TOMORROW

BẢO LÂM

Danh mục kết quả
Carvivu x Eternal Asia: Ký kết hợp tác chiến lược phát triển ngành ô tô năng lượng mới tại Việt Nam

Công ty Eternal Asia Trung Quốc, thành viên của Tập đoàn đầu tư Thâm Quyến, và Công ty Cổ phần Carvivu, hôm nay đã chính thức ký kết một hợp đồng hợp tác toàn diện nhằm sản xuất và phân phối ô tô điện cùng chuỗi sạc pin tại thị trường Việt Nam. Hai bên […]